Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga całościowego podejścia do łańcucha żywnościowego, począwszy od otrzymania wysokiej jakości płodów rolnych i pasz, po odpowiednią technologię produkcji i bezpieczną sieć obrotu handlowego. Określenie i przestrzeganie norm kontroli w zakresie higieny żywności i produktów żywnościowych, zdrowia i dobrobytu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania zagrożeniu substancjami niepożądanymi.

Seminaria koncentrują się na różnych obszarach badań analitycznych bezpieczeństwa żywności, z wykorzystaniem  analiz chromatograficznych (GC, LC), analiz elementarnych oraz spektrometrii mas (MS, IRMS).

Dowiedz się więcej i zarejestruj się TUTAJ

Odnośniki do naszych aparatów i aplikacji:

Systemy GC-MS
Systemy LC-MS
GC-MS Wysokiej Rozdzielczości
LC-MS Wysokiej Rozdzielczości
SPEKTROMETRY MASOWE IZOTOPÓW TRWAŁYCH
(Isotope Ratio Mass Spectrometer – IRMS)
Autentyczność produktów