Thermo Scientific przedstawiło spektrometr masowy Orbitrap Astral, narzędzie umożliwiające szybkie i kompleksowe uchwycenie dynamicznej, czasowej i przestrzennej złożoności biologii. Orbitrap Astral MS jest chwalony przez naukowców z uniwersytetów, szpitali i centrów badawczych za jego rewolucyjne możliwości w zakresie różnorodnych zastosowań, od analizy modyfikacji potranslacyjnych (PTM), profilowania białek komórkowych gospodarza (HCP), po proteomikę pojedynczych komórek (SCP) i więcej.

W serii dostępnych na żądanie webinarów, kluczowi liderzy z różnych dziedzin dzielą się swoimi doświadczeniami na temat korzyści płynących z technologii Orbitrap Astral MS. Prezentacje te podkreślają jego znaczenie w przyspieszaniu innowacji i postępu w badaniach biologicznych i medycznych, otwierając nowe możliwości dla nauk o życiu.

WEBINARIA

Więcej o Orbitap Astral