Evosep z dumą informuje o nowym przełomie w dziedzinie proteomiki: testy proteomiczne mogą być teraz refundowane w systemie opieki zdrowotnej w USA. To historyczne ustawodawstwo otwiera niezwykłe możliwości dla proteomiki i jej zastosowania w klinice. Uznanie testów proteomicznych za procedury refundowane stanowi znaczący krok naprzód, oferując ogromny potencjał dla rozwoju zastosowań proteomiki w środowiskach klinicznych.

W ramach tej inicjatywy, MoLDX: Proteomics Testing oznacza kamień milowy dla społeczności proteomiki, dostarczając standaryzowaną ramę i proces zatwierdzania regulacyjnego dla testów opartych na proteomice, zapewniając ich niezawodność, dokładność i bezpieczeństwo. Dzięki jasnym wytycznym, badacze i klinicyści mogą z większą pewnością integrować technologie proteomiczne w diagnostyce i prognozowaniu, ułatwiając identyfikację biomarkerów chorób, strategie leczenia spersonalizowanego oraz monitorowanie odpowiedzi na terapię.

Morten Bern, CEO Evosep, podkreśla, że dla Evosep i całej społeczności proteomiki oznacza to solidną podstawę do wprowadzania innowacyjnych testów proteomicznych do użytku przyłóżkowego, stanowiąc znaczący krok naprzód w komercjalizacji przełomów i poprawie opieki nad pacjentami.

Dodatkowo, Evosep organizuje pierwszą w tym roku edycję Dni Ciekawości Evosep w Wiedniu i Zurychu, gdzie lokalne seminaria przedstawią najnowsze dane od czołowych badaczy proteomiki, demonstracje laboratoryjne z użyciem Evosep One oraz możliwość nawiązania kontaktów z lokalnymi społecznościami proteomicznymi.

EXPLORE THE POTENTIAL OF CLINICAL PROTEOMICS