Evosep, wraz z Thermo Fisher Scientific, ogłosiło umowę współmarketingową, która ma na celu przyspieszenie rozwoju proteomiki klinicznej z wykorzystaniem spektrometrii mas. Ta współpraca ma na celu odkrywanie nowych biomarkerów, diagnostykę i rozwój terapii, otwierając nowe wymiary w badaniach klinicznych. Proteomika, jako narzędzie, ma potencjał do rewolucjonizowania odkrywania leków i medycyny precyzyjnej, oferując bezprecedensowe wglądy w złożony krajobraz molekularny chorób oraz indywidualne odpowiedzi pacjentów.

Evosep promuje prostotę w proteomice za pomocą urządzenia Evosep One, umożliwiając analizę setek proteomów dziennie na pojedynczym instrumencie. Dzięki prostemu projektowi i standardyzowanym metodom, platforma chromatografii cieczowej Evosep One jest zbudowana z myślą o standaryzacji, umożliwiając rutynową analizę. Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie badaczom bez rozległej wiedzy specjalistycznej korzystania ze spektrometrii mas w ich pracy, promując współpracę i postęp w proteomice klinicznej.

Rosy Lee, wiceprezes i dyrektor generalny działu Life Science Mass Spectrometry w Thermo Fisher Scientific, podkreśla zaangażowanie firmy w rozwój naukowy i przyczynianie się do przełomów w opiece zdrowotnej. Współpraca ta ma na celu dostarczanie badaczom zaawansowanych narzędzi i technologii, co pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału spektrometrii mas w proteomice klinicznej.

READ FULL PRESS RELEASE PDF