Sesje Naukowe Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk odbywają się cyklicznie co dwa lata w różnych krajowych ośrodkach akademickich związanych z naukami o żywności i żywieniu. Podczas tych spotkań przedstawiciele jednostek naukowych i przemysłu spożywczego mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Przełom lat 2020 i 2021 to szczególny czas dla nauk o żywności i żywieniu z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, pandemia COVID-19 zmusiła cały świat do refleksji nad zagrożeniami w produkcji, dystrybucji i zabezpieczeniu dostępności żywności. Wskazała też na możliwości żywieniowego wspomagania ludzkiego układu odpornościowego, a tym samym, na udział żywności w profilaktyce i leczeniu infekcji. Po drugie, Pokojowa Nagroda Nobla przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu wskazuje jak strategicznym czynnikiem warunkującym międzynarodowy pokój jest dostępność żywności i jak manipulowanie głodem przyczynia się do wojen. W końcu trzeci powód, to ogłoszenie strategii określanej mianem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal), która ma wyznaczać kierunki rozwoju gospodarki do 2030 roku. Produkcja żywności od pola do stołu gra w niej centralną rolę jako gwarant zrównoważonego rozwoju, a bezpieczeństwo żywieniowe i zdrowie konsumenta stanowią przedmiot pierwszoplanowych działań. W taką właśnie tematykę będzie wpisywać się XLV Sesja KNoŻiŻ PAN

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora konferencji pod adresem: https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/strona-glowna


Najnowsze wpisy: